Korsägandet inom svensk kärnkraftsproduktion

Motion 2010/11:N389 av Staffan Anger och Ulf Berg (M)

av Staffan Anger och Ulf Berg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhandlingarna för att lösa upp korsägandet inom svensk energiproduktion ska återupptas.

Motivering

Vattenfall AB, Eon AB och Fortum AB dominerar idag den svenska energiproduktionen och är också korsdelägare i Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals produktionsenheter.

För att förbättra konkurrensen behövs en uppdelning av ägandet så att inget kärnkraftverk ägs av mer än ett av ovanstående bolag.

Under en längre tid försökte en av näringsministern utsedd förhandlare träffa en överenskommelse för att lösa upp dessa knutar av korsvist ägande. Tyvärr har förhandlingarna aldrig kunnat slutföras utan avbrutits.

Vi anser att det är av utomordentlig vikt att förhandlingarna återupptas och fortgår tills önskat resultat är överenskommet. Sverige, och speciellt vår tunga basindustri, har inte råd med fortsatta prishöjningar på energiproduktion.

Stockholm den 26 oktober 2010

Staffan Anger (M)

Ulf Berg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)