Korsägande mellan apotek och förskrivare

Motion 2021/22:3397 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)

av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förbud för korsägande mellan apotek och förskrivare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Privata apotek och det statliga Apoteket AB har investerat i de stora nätläkarbolagen i syfte att utveckla digitala och fysiska hälso- och vårdtjänster. Genom att uppmana sina kunder att förnya recept hos nätläkare, som man själv har samarbete med, undermineras en viktig del av grunden för svensk sjukvård.

Enligt svensk lag får läkare inte äga apotek. Begränsningen kom till för att förhindra att samma aktör har intressen i hela vårdkedjan. Det ska inte finnas ekonomiska incitament för vårdgivaren att förskriva vissa former av läkemedel. Samtidigt tillåter nuvarande lagstiftning istället apotekskedjor att äga vårdtjänstföretag. Med de senaste årens sammanblandning av apotek och nätläkarbolag har förutsättningarna ändrats snabbare än vad någon kunnat förutse, och dagens lagstiftning är inte längre tillräcklig för att motverka ekonomiska kopplingar mellan förskrivare och apotek.

Socialstyrelsen gjorde 2018 en kartläggning av apotekens egenvårdsrådgivning, där man pekade på brister i att säkerställa kompetensen hos personalen som ger råd på många apotek. Det, i kombination med nya ägar- och samarbetskonstellationer, riskerar att leda till att apotek i högre grad hänvisar kunder till vårdtjänstföretag för åkommor som egentligen lämpar sig för egenvård. Det är helt orimligt att använda våra begränsade personella och ekonomiska resurser till. 

Läkemedelsverket har kritiserat kryphålet och föreslagit att reglerna ska skärpas, så att ingen apotekskedja får ha avgörande inflytande över ett vårdföretag. Riksdagen bör skyndsamt se till att se över reglerna och uppdatera lagstiftningen efter dagens nya marknad.

Nicklas Attefjord (MP)

Emma Hult (MP)

Karolina Skog (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)