Körkortsutbildning

Motion 2004/05:Sk404 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)

av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om momsbefrielse av körkortsutbildning.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gymnasieskolan bör erbjuda teoriutbildning inför körkortsprov.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av teoriprovet.2

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

1 Yrkande 3 hänvisat till TU.

Förbättra möjligheten till arbete

Dagens ungdomar ser det inte lika självklart att ta körkort när man fyller 18 år som tidigare generationer gjorde. I dag prioriterar ungdomar annorlunda, förr var bilen och körkort nästan ett måste när man fyllde 18 år. Skillnaderna märks också tydligt mellan boende på landsbygd och i städerna.

Intresset för att ta körkort har alltså minskat samtidigt som det allt oftare poängteras i platsannonser att körkort behövs för att få jobbet. Ungdomar med körkort har större möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Körkort - en dyr historia

Under de senaste tio åren har andelen som valt att ta körkort minskat kraftigt. I dag är det cirka en fjärdedel av alla 18-åringar som tar körkort. En anledning till nedgången är att kostnaden har ökat kraftigt. Ett körkort beräknas kosta mellan 12 000 och 25 000 kronor. Detta är en stor utgift med tanke på att de flesta som tar körkort inte har egen inkomst.

Den höga kostnaden drabbar många hårt och det innebär att många väljer bort körkortet på grund av att de inte har råd. Detta bidrar till den sociala klyvningen då pengar avgör om du har möjlighet att ta körkort eller inte. Det är också negativt för alla de personer som bor så till att körkort och bil är ett måste för att ta sig till arbete eller utbildning.

Trafikutskottet har i ett tidigare betänkande skrivit att man är oroad av att kostnaderna är så höga och att det medför en orättvisa. De skriver också att något måste göras och att det skall ses över. Men tyvärr har man inte gått längre än till att enbart konstatera problematiken, och några konkreta åtgärder har inte föreslagits. En åtgärd för att ge fler möjlighet att ta körkort är att momsbefria körkortsutbildningen. Detta bör ges regeringen till känna.

Erbjud körteorilektioner i gymnasieskolan

Några gymnasieskolor i landet erbjuder eleverna att under skoltid ta körkort, detta är mycket populärt och kommer säkert att erbjudas i fler kommuner. Det gäller bland annat i Täby och Arboga. Ett första steg kunde vara att gymnasieskolan erbjuder körteorilektioner, detta skulle underlätta för eleverna vad gäller både deras tid och ekonomi. Alla elever behöver goda kunskaper i gällande trafikregler och trafiklagar oavsett om de tar körkort eller inte. Det vore värdefullt om gymnasieskolan som tillval kunde erbjuda alla elever teoriutbildning. Detta bör ges regeringen till känna.

Gör teoriproven tydliga och lätta att tolka

De teoriprov som gäller vid körkortstagning har genomgått flera förändringar och vid senaste tillfället gjordes förändringar som innebär att väldigt många inte klarar teoriproven. Det är självklart att man skall ställa krav på goda teorikunskaper, men det allmänna omdömet är att de upplevs som otydliga och svåra att tolka. Vårt förslag är därför att det görs en översyn av teoriproven. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2004

Birgitta Carlsson (c)

Eskil Erlandsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)