Körkortskontroll vart 20:e år

Motion 2015/16:1826 av Nina Kain (SD)

av Nina Kain (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa hälsokontroll för körkortsinnehavare vart 20:e år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Då och då stöter man i trafiken på människor, både gamla och unga, som får en att undra över hur de kunnat få eller behålla sitt körkort.

Anledningarna kan vara många. Det kan bero på att man helt enkelt bara är en dålig bilförare, vilket är svårt att göra någonting åt.

Men i många fall kan anledningen vara att man har en bristande hälsa. Det i sin tur brukar bero på att man blir äldre. Man kanske ser sämre eller rent utav börjar bli dement. Dock kan det också drabba yngre. Av den anledningen bör dessa hälsokontroller inte påverkas av ålder.

 

En bilförare som inte ser eller av någon anledning är förvirrad blir ett potentiellt dödligt vapen, både för sig själv och sina medtrafikanter.

Idag kan man ha tagit sitt körkort vid god vigör och sedan hastigt försämras men ändå få framföra ett fordon.

 

Det är därför min mening att regeringen bör utreda möjligheten att införa hälsokontroller vart 20:e år för körkortsinnehavare, oberoende av ålder. Det borde öka trafiksäkerheten markant och skall rimligtvis administreras av Transportstyrelsen.

 

Nina Kain (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare