Kooperativa företag som fristående aktörer för jobbskapande och integration

Motion 2019/20:3289 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kooperativa företag som lokala fristående aktörer inom jobbskapande och integration och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fokus på långsiktig lönsamhet, hög kvalitet och socialt ansvar är mer aktuellt än någonsin. Medlems- och kundägda företag med den värdegrunden är ett attraktivt inslag i näringslivet och bidrar till ökad tillväxt, integration, entreprenörskap och fler jobb.

Kooperativt företagande har en lång tradition i Sverige och har varit ledande vad gäller produktionsvillkor och kundnytta. De kooperativa företagen har också tidigt tagit täten när det gäller ansvar för den globala utvecklingen och vår gemensamma miljö.

Kooperativa företag förenar vinstmål med andra värden.

I samarbete med kommuner och näringsliv skulle en kooperativ arbetsmarknads­verksamhet vara en aktör för att skapa möjligheter för människor till arbete och sysselsättning.

Företag som är idéburna är förvisso också drivna att skapa ett överskott, men den


används uteslutande till utveckling av verksamhet och gör ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället.

 

 

Per-Arne Håkansson (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Hanna Westerén (S)

Hans Ekström (S)

Kalle Olsson (S)

Kristina Nilsson (S)

Mathias Tegnér (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)