Kooperativ arbetsförmedling

Motion 2019/20:2333 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur kooperativa arbetsförmedlingar kan möjliggöras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygden har, som en konsekvens av strukturomvandlingen i näringslivet, under flera år dränerats på medborgare och arbetstillfällen. Urbaniseringen i Sverige pågår i en snabbare takt än i andra länder. När företagen och arbetskraft försvinner får det stora konsekvenser för hela orten.

Att Arbetsförmedlingen också gjort kontorsnedläggningar på 132 orter riskerar att drabba mindre orter och landsbygd ännu hårdare. Det kan leda till att det blir svårare för den som står långt ifrån arbetsmarknaden att få hjälp och ännu svårare för arbetsgivare att få hjälp med rätt kompetens.

Arbetsförmedlingen genomgår en stor omorganisering och myndighetens framtida roll är en pågående diskussion. Det är av stor vikt att när eventuella framtida lösningar diskuteras så ska dessa inte endast utgå från traditionella lösningar där privata aktörers möjliga roll lyfts fram.

På Arbetsförmedlingen jobbar idag kompetenta handläggare som möter jobbsökande med varierande behov och bakgrund. Dessutom har handläggarna oftast god lokalkänne­dom vilket är till gagn för de arbetssökande. I den stora omorganiseringen som Arbets­förmedlingen genomgår nu drabbas även många handläggare. Risken finns att den kom­petens som finns hos handläggarna försvinner och inte tas till vara.

Därför bör kooperativa arbetsförmedlingar, med de anställda som delägare lyftas fram som en lösning. Kooperativa arbetsförmedlingar med samhällsnytta och medlems­nytta som drivkraft kan bli viktiga aktörer. Det leder till att säkerställa lokal närvaro i större delar av landet och bidra till att kompetensen och kännedomen hos nuvarande handläggare inte går förlorad.

 

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

Eva Lindh (S)

Kalle Olsson (S)

Isak From (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)