Kontroll av gasol i husbilar och husvagnar

Motion 2013/14:T307 av Eva Sonidsson (S)

av Eva Sonidsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontroll av gasol i husbilar och husvagnar.

Motivering

Vid gasolkontroll av husbilar och husvagnar undersöker man slangar, rörledningar och övriga komponenter samt identifierar skador, förslitning och sprickor i och under fordonet. Fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och efter det sker en täthetskontroll. Detta är utomordentligt viktigt för säkerheten eftersom det om utrustningen läcker är nära till brand.

Från och med maj 2009 ingår inte kontroll av gasol i den obligatoriska kontrollbesiktningen av husvagn och husbil. Det är nu ägarens ansvar att kontrollera gasolanläggningen. Efter att det blev frivilligt att kontrollera gasolen är det bara varannan som gör det i samband med kontrollbesiktningen.

Man kan befara att olyckorna nu kommer att öka, eftersom många inte bryr sig om att kontrollera anläggningen eller inte har tillräckliga kunskaper till detta. Många åker runt med äldre vagnar där utrustningen börjar bli sliten. En brand exempelvis på en campingplats kan få mycket allvarliga konsekvenser. Därför borde gasolkontroll i husbilar och husvagnar ingå i den obligatoriska kontrollbesiktningen.

Stockholm den 23 september 2013

Eva Sonidsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)