Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kontanthantering och betaltjänster

Motion 2021/22:3305 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunders behov av kontanthantering och betaltjänster i lagen om betaltjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Marknaden för betaltjänster utvecklas snabbt till följd av digitaliseringen. Detta är inte bara positivt utan skapar också problem, inte minst ute på landsbygden. Enligt en rapport från Tillväxtanalys har mer än 50 000 personer har längre än 30 kilometer till närmaste betalningsförmedling. Drygt 1 100 har längre än 3 mil till närmaste serviceställe för hantering av dagskassor.

Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka att det finns ett grundläggande behov av betaltjänster ute landet. Det är främst äldre, asylsökande och nyanlända, samt små kontantberoende företag och föreningar som har problem att utföra betaltjänster.

Det är ett fortsatt problem ute i landsbygden. Antalet geografiska områden med bristande betalningsförmåga ökar. Med bristfällig mobiltäckning och otillräckligt utbyggda bredbandsnät skapar detta problem. Därför bör regeringen beakta Landsbygdskommitténs förslag om att lagen om betaltjänster bättre behöver tillgodose kunders behov av betaltjänster och kontanthantering.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)