Kontanthantering i skärgården

Motion 2009/10:T418 av Rune Wikström (m)

av Rune Wikström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kontanthanteringen i skärgården.

Motivering

För att få en levande skärgård måste vi underlätta för boende och företagande på öarna. Ett av de största problemen idag är en så enkel sak som hur man kan hantera sina kontanter på ett smidigt och säkert sätt.

Som riksdagsledamot för Moderaterna och boende på Möja, en av öarna i Stockholms skärgård och en ö med den problematik som kännetecknar glesbygden, upplever jag personligen hur svårt det är med kommunikationerna till närmaste bankkontor. Det tar mig en hel dag om jag med ordinarie trafik ska betala räkningar eller sätta in kontanter på närmaste bankkontor. Mindre företag måste få den infrastruktur från samhället som stora företag erbjuds genom sin storlek. Alla vill inte använda kortbetalningar, och kontanter är fortfarande det som kunder föredrar för mindre utgifter som restaurangbesök eller matinköp.

Från Post- och telestyrelsen kommer direktiv om att det maximalt ska vara 30 kilometers bilväg till närmaste bankkontor för hela landet, men Sveriges skärgårdar är undantagna och man måste fråga sig varför det har blivit så? Att det är orimligt att kräva vägar mellan öarna är självklart, men borde inte motsvarande tidsåtgång i så fall användas i beräkningen? Till exempel kunde man säga att det inte får ta mer än en timme med offentliga transportmedel för att ta sig till ett ställe för att betala sina räkningar eller att ta ut eller sätta in kontanter.

På sommaren är turistnäringen väldigt stor över hela skärgården, men bara på fyra öar i hela Stockholms skärgård finns det möjlighet att betala räkningar om man inte kan eller vill använda Internet, vilket drabbar många äldre. Företagare i turistnäringen har stora problem att sätta in sina dagskassor på sina egna bankkonton. När Svensk kassaservice lades ner förra hösten uppstod som beskrivet problem med kontanthantering för dem som inte råkade ha sin verksamhet på en av de öar som har ett bankkontor. Många företagare har idag så pass svårt att bli av med kontanter att de betalar ut sina anställdas löner i sedlar och mynt. Detta är varken säkert eller långsiktigt hållbart.

Stockholm den 5 oktober 2009

Rune Wikström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)