Kontanthantering i hela landet

Motion 2018/19:1745 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bankerna enligt lag åläggs skyldighet att tillhandahålla en proportionerlig nivå av kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den digitala utvecklingen är mycket positiv, inte minst på landsbygden där företag och människor på ett annat sätt än tidigare kan driva företag, arbeta och leva. Det skapar nya affärsmöjligheter och möjligheten att jobba hemifrån samtidigt som det gör att sam­hällsservicen utvecklas och breddas.

Men ett område som är viktigt både för småföretagare och för invånare och olika typer av föreningar på landsbygden är att ha tillgång till och kunna använda kontanter. På landsbygden finns inte alltid täckning för att betala bussbiljetten med mobilen eller för att swisha pengar. Företagare behöver bli av med sina dagskassor, och idrotts­föreningar som arrangerar loppis vill ofta hantera det med kontanter. Det är därför allvarligt att bankkontor läggs ned, eller för den delen att de som finns kvar inte tar kontanter eller att kontantservicen beläggs med höga avgifter. Likaså är det proble­matiskt att antalet bankomater minskar.

Det är särskilt viktigt att kontanthanteringen fungerar på landsbygden; i mindre samhällen finns inga alternativ när banken lägger ned eller slutar med kontanthantering. Att företagare tvingas ta sina dagskassor flera mil längre är skadligt för företagets verksamhet när onödig tid och pengar går till transporter. Dessutom är det direkt dåligt för miljön.

Människor och företag ska själva kunna välja vilket betalmedel de vill använda, utan att drabbas av höga avgifter eller för den delen ett blankt nej till ett visst betalmedel. Idag ligger ansvaret för kontanthanteringen på storbankerna, men dessvärre har de inte tagit detta samhällsuppdrag på allvar utan har istället på flera håll försämrat kontant­servicen. Detta är inte godtagbart. Om inte bankerna själva tar sitt samhällsansvar när det gäller en rimlig nivå på kontanthantering bör förändringar i detta ansvar övervägas, alternativt att ansvaret förtydligas i lag.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)