Kontanthantering

Motion 2021/22:1632 av Helena Vilhelmsson (C)

av Helena Vilhelmsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skyndsam utvärdering kring den nya lagen om kontanthantering, och att denna särskilt belyser frågor kring skydd och säkerhet för människor med skyddad identitet, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet butiker, restauranger, hotell m.m. som inte tar emot kontanter ökar hela tiden, något som bidrar till att kontanthanteringen minskar och ersätts med digitala betalningsmedel.

Det finns många fördelar med kontantlös handel, men också många väl kända nackdelar, såsom sårbarhet vid strömlöshet, bedrägerier och otillräckligt digitalt kunnande. Sverige sticker ut i en internationell jämförelse som ett alltmer kontantlöst samhälle, vilket försvårar för många turister.

Människor i utsatta grupper kan ha svårt att få tillgång till bankkonton och blir därmed hänvisade till kontanthantering.

Allt detta måste, i en kommande utvärdering, vägas emot de fördelar som digitala betalningsmedel har för exempelvis företagande på landsbygden.

Många människor lever idag, av olika anledningar, med skyddad identitet. Att använda digitala betalningsmedel lämnar spår som gör det enkelt för exempelvis våldsamma förövare att spåra och finna den person som hen har utsatt för våld. Detta får inte ske, vi kan inte äventyra människors hälsa och säkerhet enbart för att samhället tvingar en person att använda digitala betalningsmedel.

Detta måste skyndsamt utvärderas och följas upp med anledning av den nya lagen om kontanthantering.

Helena Vilhelmsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)