Konsumentskydd vid köp av nyproduktion

Motion 2018/19:2458 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över garantisystemet vid köp av nyproducerade bostadsrätter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med de nya amorteringskrav som infördes under året har det blivit svårare att få lånelöfte. Detta har resulterat i att färre har möjlighet att köpa sig en bostadslägenhet.

På grund av minskad efterfrågan riskerar nu många nya bostadsprojekt att inte kunna säljas till beräknat pris och att vissa bolag inte kommer att kunna färdigställa bostäder­na. Risken är stor att bolagen går i konkurs.

Bostadsköpare, många gånger ungdomar och barnfamiljer, riskerar nu därför att förlora sin insats på uppemot 20procent av lägenhetspriset vid köp av en nyproducerad bostadsrättslägenhet. För att garantera att dessa pengar inte går förlorade om något oförutsett händer med byggprojekt bör garantin inte vara självaste byggbolaget. Det naturliga vore att garantisystemet ses över och att man exempelvis deponerar köparens pengar eller att en bankgaranti ställs för insatsen. Detta för att stärka skyddet för köparen.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)