Konsumentmakt

Motion 2005/06:L310 av Inger René m.fl. (m)

av Inger René m.fl. (m)
[1]

Eurostat: Economy and finance – Statistics in focus 37, 2004.

[2]

Konkurrensen i Sverige 2004, Konkurrensverkets rapportserie 2004:5.

[3]

www.frihandel.nu.

[4]

Frankel & Romer, ”Does Trade Growth Cause Growth?”, The American Economic Review, 1999.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)