Konsumentfrid och skuldsättning

Motion 2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:C280

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Konsumentfrid och skuldsättning

V586

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Konsumtionsfrid 4

4.1 Begränsad direktreklam 5

4.2 Telefonförsäljning och marknadsföring 5

5 Överskuldsatta 6

6 Reklam riktad till barn 7

7 Könsdiskriminerande reklam 8

7.1 Förbjud könsdiskriminerande reklam 9

7.2 Kartläggning m.m. 10

8 Konsumentvägledning 10

8.1 Konsumentvägledare till kommunerna 10

9 Leksakers säkerhet 11

10 Fyrverkerier 12

11 Illegal handel med guld 12

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen ska återkomma med förslag som innebär att det nuvarande målet för politikområdet Konsumentpolitik upphävs och att det i stället
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)