Konsultcheckar för mindre företag

Motion 2010/11:A241 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsultcheckar för mindre företag i syfte att få rådgivning i rekryteringsprocesser.

Motivering

Idag upplever många mindre företag att det är svårt och omständligt att rekrytera nya medarbetare. Många undersökningar visar att det är just småföretagen som skall, och behöver, växa för att kunna bidra till att tillväxten ökar och en sjunkande arbetslöshet.

Andra undersökningar visar också att matchningen inte fungerar mellan företag och arbetssökande då företagen som skall anställa inte upplever att de hittar medarbetare med rätt kompetens.

Ett sätt att komma till rätta med dessa problem är att ge Arbetsförmedlingen, eller upphandlade företag, i uppdrag att aktivt hjälpa de allra minsta företagen med deras rekryteringsprocesser genom en tydlig rådgivning via så kallade konsultcheckar. Dessa företag, kanske med upp till tre anställda, skulle då få en tydlig möjlighet att kostnadsfritt få konsultation i form av genomgång av den kompetens som eftersöks, hjälp med att skriva en kravprofil och med hur man utvärderar dem som söker den lediga tjänsten.

Stockholm den 22 oktober 2010

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)