Konst-ROT

Motion 2009/10:Sk324 av Håkan Juholt (s)

av Håkan Juholt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om ”konst-ROT”, med motsvarande villkor som för ordinarie ROT-avdrag.

Motivering

I ekonomisk kris och med regeringens krav på kommunerna om att koncentrera sig till välfärdens kärnområden drabbas nu kulturen och konsten hårt i landet. Avdragen i byggsektorn har tidigare men också nu använts som ett självklart instrument i kristider. Ett motsvarande stöd för konst skulle bli ett lyft, inte endast för konstnärer utan även för alla oss som får möjlighet att njuta av konsten många, många år framöver. Det kan ju inte vara en rimlig prioritering av skattemedel att nytt kakel i mitt privata badrum skall skattesubventioneras, men investeringar i offentlig konst som alla kan ta del av, inte skall vara det. Ett ”konst-ROT” skulle dessutom vara en injektion att underlätta för en konstnär att utveckla sig som entreprenör och företagare. Ett ”konst-ROT” skulle lämpligen utformas så att för stöd för köp av konst och konsthantverk betalar konstkonsumenten materialkostnaden och 50 procent av arbetskostnaden och 50 procent av arbetskostnaden blir avdragsgill upp till samma tak som för nu gällande ROT-avdrag. Att arbetskostnaden stort kan variera på grund av konstverkets värde, konstnärens skicklighet och andra orsaker är inget motiv att avstå ett ”konst-ROT”. Samma invändningar kan riktas mot skillnaden mellan ett enkelt kakel i badrummet eller en synnerligen avancerad lyxinstallation.

I tider där regeringen tvingar kommuner att skära i kultursektorn vore detta nationella åtagande en viktig insats.

Stockholm den 30 september 2009

Håkan Juholt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)