Konserter och danstillställningar

Motion 2004/05:Sk271 av Annika Qarlsson (c)

av Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att mervärdesskatten skall vara densamma för konserter och danstillställningar.

Motivering

Vinter, vår, sommar som höst såär det ett varierat kulturliv med både konserter och danser runt om i hela vårt land. Det blir möten där man träffas för att koppla av, för att umgås med gamla och nya vänner och njuta av bra musik. På en del av dessa tillställningar ges också ett ypperligt motionstillfälle som då sker i goda vänners lag och är en viktig del för att må bra.

Sedan många år är momssatserna olika mellan olika typer av arrangemang. Där man enkelt uttryckt kan säga att så länge publiken inte rör sig såär det bara 6% moms och så fort man dansar så stiger momsen till 25%. Det kan alltså skilja 19% med samma orkester. Den här frågan har diskuterats i många år utan att någon lösning har nåtts. Senast flammade debatten åter upp när Benny Anderssons Orkester tidigare i år hotades av den högre momssatsen under sin Sverigeturné, eftersom publiken dansade under konserterna.

När den lokala nöjesarrangören på Stommens Loge i Magra ska boka in orkestrarna, så har han att ta hänsyn till att om Barbados ska spela inne vid dansgolvet såär det hög moms men om de står utanför danslokalen såär det låg moms. Det är mycket närstående arrangemang som riktar sig till samma publik och det är därför underligt att så stor skillnad görs. När det skiljer i momssatser för samma orkester skapar gränsdragningen problem. Det skapar inte lika förutsättningar och ger dessutom nackdelar för den formen som uppmanar till rörelse och motion som dessutom främjar folkhälsan. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 27 september 2004

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)