Konkurrensneutralitet på Öresund

Motion 2009/10:T442 av Marie Weibull Kornias (m)

av Marie Weibull Kornias (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att broavgifterna ska utformas med beaktande av de riktlinjer som gemensamt lagts fast av Danmark och Sverige för att upprätthålla konkurrensneutraliteten på Öresund mellan bron i söder och färjorna i norra delen av Öresund.

Motivering

Frågan om broavgiften på Öresundsbron är intressant och viktig. Det finns goda argument för att den borde sänkas eller tas bort. Men det finns argument i andra riktningen också. När beslutet togs om att bygga Öresundsbron undertecknades ett avtal om konkurrensneutralitet mellan bron i söder och färjorna i norra Öresund.

Vad händer exempelvis med konkurrenssituationen gentemot förbindelserna mellan Helsingborg och Helsingör om broavgiften tas bort? I praktiken kan det betyda att färjetrafiken helt slås ut, vilket vore dåligt av många skäl.

Om exempelvis brotrafiken tillfälligt måste stängas (exempelvis vid en större olycka) är det oerhört viktigt att det finns alternativa förbindelser. Förbindelserna på Öresund mellan bron i söder och färjorna i norra delen av Öresund ska ses som en helhet och broavgifterna ska utformas med beaktande av de riktlinjer som gemensamt lagts fast av Danmark och Sverige för att upprätthålla konkurrensneutraliteten.

Stockholm den 1 oktober 2009

Marie Weibull Kornias (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)