med anledning av prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret

Motion 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen

2008/09:T16

av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)

med anledning av prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret

-v060

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 2

4 Ideologiskt förblindad 2

4.1 Bytesresorna försämras 3

4.2 Regeringen kan försämra utbudet 4

5 Sätt resenären i centrum 7

6 De rödgrönas förslag 8

6.1 Bibehåll SJ:s ensamrätt 8

6.2 Öka underhållet till järnvägen 8

6.3 Öka investeringarna till järnvägen 8

6.4 Öka statens bidrag till kollektivtrafiken 9

6.5 Öka resenärens trygghet och rätt till information 9

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition Konkurrens på spåret, som innebär att SJ:s ensamrätt till kommersiell persontrafik på järnvägsnät som förvaltas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-04-15 Bordläggning: 2009-04-16 Hänvisning: 2009-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)