Konkurrens mellan privat och offentlig sektor

Motion 2003/04:N208 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att regeringen skyndsamt framlägger förslag till beslut om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor.

Motivering

Regeringen pratar mycket om bristen på konkurrens. Detta gäller då uteslutande konkurrens på den privata markanden. Jag är en varm förespråkare för sund konkurrens för att förbättra och utveckla utbudet av varor och tjänster. Konkurrens är ett överlägset sätt att pressa priser till konsumenternas/medborgarnas glädje. När det gäller konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor är tystnaden öronbedövande från regeringen.

Trots förslag från Konkurrensrådet och i en remissbehandlad departementspromemoria har regeringen hittills inte varit beredd att skrida till handling. Regeringen anser att detta område bör utredas vidare och hänvisar bland annat till att ett kommande förslag skall ha uppslutning från både offentlig och privat sektor. Att man ställer sådan enighet som villkor för regeringsförslag är inget jag lagt märke till tidigare. Jag anser därför att regeringen snarast skall lägga fram förslag i enlighet med den remissbehandlade departementspromemorian.

Stockholm den 22 september 2003

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)