Konfessionella friskolor

Motion 2013/14:Ub272 av Christer Adelsbo (S)

av Christer Adelsbo (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta regler för godkännande av konfessionella friskolor.

Motivering

Det är hög tid att vi börja titta på vilka som får godkännande att starta skolverksamhet. Det gäller inte minst de konfessionella friskolorna.

Vi har bl.a. kunnat se Plymouthbröderna, en kristen sekt som har fått Skolverkets godkännande att starta skola.

Plymouthbröderna har en föråldrad och icke acceptabel kvinnosyn. Man anser att kvinnor alltid ska vara underställda män och för flickor som växer upp i sekten är högre utbildning än grundskolan inte tillåten.

Plymouthbröderna är ett av flera exempel på religiösa samfund som det finns stora frågetecken kring och där det är tveksamt om de borde få driva skolor.

Barn ska inte sorteras efter föräldrarnas religion. En skola för alla borde vara en självklarhet i ett samhälle som vill hålla ihop både över religiösa barriärer och över klassgränser.

Att skolor som nämnts ovan godkänts av Skolverket är ett bevis på att vi har brister i det svenska skolsystemet. Sverige har en mycket liberal, och kanske rent av naiv lagstiftning när det gäller friskolor. Det måste till en skärpning av reglerna för godkännande av konfessionella friskolor.

Stockholm den 1 oktober 2013

Christer Adelsbo (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)