Koncessionsavgifternas avskaffande

Motion 2012/13:K305 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om koncessionsavgifternas avskaffande.

Motivering

För att Sverige ska erbjuda en mediemångfald krävs en fri och oberoende radio. Det var inte längesedan Sverige hade endast tre radiokanaler. I samband med den kommersiella radions etablering förelåg det som legtitimt för staten att ta ut en avgift för att erhålla tillstånd att sända radio. Den snabba tekniska utvecklingen har nu kommit längre och tack vare internet finns nu möjligheten att välja mellan ett brett utbud av radiokanaler från världens alla hörn. Man kan idag lyssna på internetradio och välja kanaler helt fritt. Det är ett skäl till att göra en översyn av den koncessionsavgift som den kommersiella radion betalar i Sverige. Den har spelat ut sin roll och bör således avskaffas. Det finns ingen koppling mellan statens utgift och den avgift som den kommerisella radion betalar.

Ett eventuellt avskaffande av koncessionsavgiften skulle ge ekonomiska möjligheter för den fria radion att erbjuda nyhetssändningar och annat regionalt innehåll, vilket skulle ge en ökad mångfald som många efterfrågar. I storstäderna finns ofta lokala och regionala sändningar. Däremot saknas de ofta i stora delar av Sverige på grund av koncessionsavgiften. Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen överväga möjligheterna till en översyn av möjligheten att avskaffa koncessionsavgiften.

Stockholm den 26 september 2012

Lars Beckman (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)