Kompletterande ekonomiskt stöd åt asylsökande

Motion 1988/89:So236 av Lars Werner m. fl. (vpk)

av Lars Werner m. fl. (vpk)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So236

av Lars Werner m. fl. (vpk)

Kompletterande ekonomiskt stöd åt asylsökande

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89: Sf5 hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att asylsökande
skall kunna få kompletterande ekonomiskt stöd enligt socialtänstlagen.

Stockholm den 20 januari 1989

Lars Werner (vpk)

Bertil Måbrink (vpk) Berith Eriksson (vpk)

Lars-Ove Hagberg (vpk) Bo Hammar (vpk)

Margo Ingvardsson (vpk) Hans Petersson (vpk)

Alexander Chrisopoulos (vpk)

11

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)