Kompetensutveckling som möter teknikutveckling och en ökad digitalisering

Motion 2019/20:1829 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att bredda utbildnings- och studiemedelssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flera branscher är i förändring, bland annat handeln. Teknikutveckling och en ökad digitalisering gör att nya kunskaper efterfrågas. Det gör också att det råder brist på kompetent arbetskraft. För att möta arbetsgivarnas behov behövs en kunskapshöjning inom flera branscher. Idag är tillgången på kompetensutveckling låg inom till exempel handelns arbetsplatser. Det är också viktigt att det finns möjlighet för personalen att utbilda sig så att de blir anställningsbara utanför sin bransch.

Därför är det viktigt att det finns satsningar i det ordinarie utbildnings- och studie­medelssystemet som är bättre anpassade för yrkesverksamma och deras behov. För att möjliggöra vidareutbildning under hela yrkeslivet krävs att utbildnings- och studie­medelssystemen breddas så att de inte enbart riktar sig till unga heltidsstuderande. Det bör övervägas om det inte behöver bli enklare att kombinera arbete med studier och att få studiemedel längre upp i åldern och att det bör finnas studievägledare även för dem som befinner sig mitt i arbetslivet.

 

 

Mattias Jonsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)