Kommunikationer, Utgiftsområde 22

Motion 2003/04:T560 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

av Johnny Gylling m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:T560

av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Kommunikationer, Utgiftsområde 22

1 Sammanfattning

Regeringens transportpolitik har inneburit att eftersläpningarna i de uppställda investeringsplanerna accelererat ytterligare både för vägar och järnvägar under det senaste året. Likaså är vägunderhållet eftersatt på ett oacceptabelt sätt. Utvecklingen för Sverige går allt längre bort ifrån de transportpolitiska målen.

Till denna allvarliga situationen bidrar ytterligare det faktum att trafikverkens långsiktiga planering av underhåll och investeringar sker under mycket osäkra förhållanden. Trovärdigheten hos Vägverkets och Banverkets planeringsprocess är hotad av regeringens årliga budgetneddragningar. Trafikverken har upprättat förslag till nationella planer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)