Kommunernas inflytande vid etablering av nya friskolor

Motion 2013/14:Ub452 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommunerna ska ha ett avgörande inflytande vid etablering av nya friskolor.

Motivering

Elevernas möjlighet att fritt välja skola förstärker segregationen och ökar klyftan mellan resursstarka och resurssvaga elever. Detta måste motverkas genom att samhällets resurser fördelas så att alla elever ges lika möjlighet till kunskap och personlig utveckling. Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer och med olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett jämlikt samhälle. Kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över nya skoletableringar. Kommunerna ska som ansvariga för skolan få möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras.

Det råder för närvarande en överetablering av skolor samtidigt som vi kan se en minskning av antalet elever. Detta har fått till följd att flera skolor har tvingats att lägga ned sin verksamhet.

Att det idag saknas samordning mellan de kommunala och de fristående skolorna leder till att skolans resurser inte används på det bästa sättet för eleverna och att elever kan tvingas byta skola mitt under pågående utbildning. Elever, och deras föräldrar, ska kunna veta att när de påbörjar en utbildning ska de också kunna slutföra den på ett bra sätt. Det ska därför krävas ett samarbetsavtal med kommunen för att etablera en ny fristående skola.

Stockholm den 1 oktober 2013

Lars Eriksson (S)

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)