Kommunen bör förbättra möjligheterna till en lugnare miljö i förskolan

Motion 2013/14:Ub405 av Anne Marie Brodén (M)

av Anne Marie Brodén (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga om kommunen bör förbättra möjligheterna till en lugnare miljö i förskolan.

Motivering

Debatten har varit het kring mindre barngrupper. Vi vet att de första åren i ett barns liv är då grunden läggs för en sund utveckling. Det är då barnen växer som mest både fysiskt och psykiskt, och det är personer i deras närmsta omgivning som ger dem det bästa stödet.

Ny statistik från Skolverket visar att en femtedel av alla barngrupper i förskolan består av 21 eller fler barn. I dag finns över 4 800 barngrupper och de stora grupperna blir allt fler (Skolverket, 30.03.2011).

Samtidigt lyder, motsägelsefullt, Läroplanen för förskolan, reviderad 2010, att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Även barnombudsmannen har sagt att förskolan inte är en plats för enbart barnpassning utan en plats för barn att få stimulans och lärande. Det ställer krav på en god arbetsmiljö både för barn och vuxna och att varje barn känner sig sett.

Det är viktigt att uppmärksamma vad stora barngrupper gör mot barn – särskilt små barn som ofta har ett större behov av anknytning och trygghet. Enligt forskning bör det vara små grupper för små barn. Om en barngrupp är för stor och inte fungerar eftersom personalen blir överbelastade, finns det risker för barnen. Det kan skapa stressrelaterad problematik. I västa fall kan stresspåverkan hos barnen påverka deras utveckling, inlärande samt språkutveckling.

Idag är det upp till varje kommun att bestämma hur stora barngrupperna ska vara. Därmed bör kommunerna bli mer lyhörda inför forskningen, som varnar om de negativa konsekvenserna med för stora barngrupper. Kommunerna måste se mer till barnens behov. Det är upp till varje kommun att säkra att alla barn som är inskrivna på förskolan befinner sig i en sund förskolemiljö med näringsrik mat och pedagogiska lokaler. Men man har även ett stort ansvar att ge barnen en lugn och trygg miljö med välutbildad personal. Detta är särskilt viktigt för de barn som har det mindre bra hemma och inte får den stimulans och trygghet som är nödvändig för att kunna växa upp till en trygg och harmonisk vuxen. Förskolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag!

För att än tydligare arbeta för barnens bästa, föreslår jag att regeringen överväger behovet av att ge kommunerna i uppdrag att förbättra förskolemiljön genom att se till att både barns och vuxnas behov av en lugn och utvecklande miljö tillgodoses.

Stockholm den 17 september 2013

Anne Marie Brodén (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)