Kodning av egenföretagares organisationsnummer

Motion 2010/11:Sk355 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att egenföretagares organisationsnummer kodas om hos Skatteverket.

Motivering

Företagandet innebär att man kan välja att ha sin verksamhet som ett aktiebolag, kommanditbolag eller en enskild firma. Vanligt är det att en ny ägare bildar ett aktiebolag eller en enskild firma. Att bilda ett aktiebolag innebär att man har ett kapital på minst 50 000 kronor i bolaget. Ägaren/ägarna har då enbart ekonomiskt ansvar till högst det satsade beloppet. I en enskild firma däremot har ägaren fullt ekonomiskt ansvar.

Ett aktiebolag när det registreras i Skatteverket får ett organisationsnummer med tio siffror. Det kan vara vilka nummer som helst. En enskild firma däremot får automatiskt ägarens personnummer som dennes organisationsnummer. Enligt lag skall organisationsnummer alltid finnas med i alla kvitton och fakturor.

Många egna företagare gillar inte att man skyltar med sitt personnummer, mest i kvittona, i onödan. Personnumret kan lätt användas i olika obehagliga sammanhang. Att man har valt att fullt ut ha ekonomiskt ansvar på sin egen firma bör inte innebära att man skyltar med sitt personnummer i onödan. Skatteverket bör inte heller särskilja enskilda firmor från aktiebolag på detta vis.

Det är önskvärt för en egen företagare med enskild firma som bolagsform att även dennes organisationsnummer kodas om av Skatteverket. En enskild firma är vanligt i detaljhandel som kiosker, frisör- eller restaurangbranschen. Det kan inte vara en allt för stor administrativ börda att ändra detta förfarande för att skydda de små enskilda firmornas intresse och identitet.

Stockholm den 25 oktober 2010

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)