Köbildning på motorväg vid trafikplats

Motion 2009/10:T239 av Maria Plass (m)

av Maria Plass (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av trafiksituationen vid trafikplatser i anslutning till motorväg.

Motivering

Vid trafikplatser i anslutning till motorväg kan trafiksituationen efter tid med ökat trafikflöde bli ansträngd. Etableringar av exempelvis handelsplatser kan bidra till en trafikökning som trafikplatsen inte är dimensionerad för. Som följd kan det uppstå köbildningar på motorvägen där den ansluter till trafikplatsen, särskilt vid semestertider och större helger. Så har exempelvis skett vid trafikplats Torp utanför Uddevalla. Handelsplatsen lockar allt fler besökare som kommer med bil, och ytterligare expansion av handelsplatsen är under planering. Nya trafikplatser och vägar planeras, men problemet med köer på E 6:ans motorväg vid den befintliga trafikplatsen är kvar. Köerna innebär en trafiksäkerhetsrisk, för trafikanter som vid trafikplatsen kör i riktning mot handelsplatsen, för passerande trafik på länsväg 161 och riksväg 44 samt för den på motorvägen passerande trafiken. Trafikplats Torp vid E 6 utanför Uddevalla är ett enskilt exempel, men köbildning på motorväg vid trafikplats är ett generellt problem. Därför bör det ske en kontinuerlig översyn av trafiksituationen vid trafikplatser i anslutning till motorväg i syfte att förbättra trafiksäkerheten.

Stockholm den 29 september 2009

Maria Plass (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)