Klimaträttvisa

Motion 2015/16:187 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2015/16:187

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Klimaträttvisa

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken

4.1Rättvist miljöutrymme

4.2Klimaträttvisa

4.3Klimat, klass och kön

4.4Rika påverkar klimatet mest

4.5Fattiga drabbas hårdast

4.6Män har större klimatpåverkan än kvinnor

4.6.1Fakta om mäns större klimatpåverkan

4.6.2Kvinnor mest utsatta

4.6.3Fakta om kvinnors utsatthet

5Sverige inför klimatmötet i Paris

5.1Klimatförändringarna – det vetenskapliga läget

5.1.1Räcker tvågradersmål?

5.2Nya klimatmål inför Paris

5.3Sverige måste ta eget ansvar

5.4EU måste höja klimat- och energimål till 2030

5.5Bindande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-09-30 Granskad: 2015-09-30 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)