Klimaträttvisa

Motion 2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2014/15:136

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Klimaträttvisa

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken

4.1Rättvist miljöutrymme

4.2Klimaträttvisa

4.3Klimat, klass och kön

4.4Rika påverkar klimatet mest

4.5Fattiga drabbas hårdast

4.6Män har större klimatpåverkan än kvinnor

4.6.1Fakta om mäns större klimatpåverkan

4.7Kvinnor mest utsatta

4.7.1Fakta om kvinnors utsatthet

5Sverige inför klimatmötet i Paris 2015

5.1Klimatförändringarna – det vetenskapliga läget

5.1.1Räcker tvågradersmålet?

5.2Nya klimatmål inför Paris

5.3Sverige måste ta eget ansvar

5.4EU måste höja klimat- och energimål till 2030

5.5Bindande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-10-29 Granskad: 2014-10-29 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)