Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare

Motion 2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:MJ468

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Klimaträttvisa inför Warszawa och dess efterföljare

V546

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6

4.1 Rättvist miljöutrymme 6

4.2 Klimaträttvisa 7

4.3 Klimat, klass och kön 7

4.4 Rika påverkar klimatet mer 7

4.5 Fattiga drabbas hårdast 8

4.6 Män har större klimatpåverkan än kvinnor 9

4.6.1 Fakta om mäns större klimatpåverkan 9

4.7 Kvinnor mest utsatta 10

4.7.1 Fakta om kvinnors utsatthet 10

5 Sveriges strategi inför Warszawa 11

5.1 Klimatförändringarna – det vetenskapliga underlaget inför Warszawa 11

5.1.1 Räcker tvågradersmålet? 12

5.2 Nya klimatmål inför Warszawa 13

5.3 Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)