Klimatpolitiken

Motion 2000/01:MJ780 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

av Matz Hammarström m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2000/01:MJ780

av Hammarström, Matz (mp)

Klimatpolitiken

1 Sammanfattning

Svensk klimatpolitik har länge präglats av feghet. Det har under lång tid
stått klart att vi inte kommer att uppnå koldioxidmålet om oförändrade
utsläpp. Det har lika länge stått klart att styrmedlen varit otillräckliga för
att uppnå detta mål. Men den politiska majoriteten har avstått från
kraftfulla åtgärder. Anledningen är att man prioriterat kortsiktiga
konkurrens- och välfärdsintressen framför långsiktig klimatpolitik. Man
har inte vågat stå upp för de långsiktiga åtaganden som Sverige förbundit
sig till, utan vikt sig för de kortsiktiga intressena. Detta är fegt. Man vågar
inte se väljarna i ögonen och tala om vad som måste göras för att åtgärda
en överlevnadsfråga.

För
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (24)