Klimatpolitik för jobb och välfärd

Motion 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................

2

Klimatpolitik för jobb och välfärd ....................................................................

4

Det vetenskapliga läget ...............................................................................

5

Internationell klimatpolitik..........................................................................

6

Den gröna fonden ..................................................................................

8

Arktis.....................................................................................................

8

De svenska klimatmålen måste tydliggöras ................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)