Klimat, ekosystem och juridiska styrmedel

Motion 2009/10:MJ471 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:MJ471

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Klimat, ekosystem och juridiska styrmedel

mp507

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Katastrof hotar 4

Sverige – ett föredöme? 4

Orsaker 5

Vad bör göras? 6

Ge hållbar-utvecklings-begreppet en distinkt definition 6

Naturvetenskaplig analfabetisering 9

Såväl ekonomiska som juridiska styrmedel är nödvändiga 10

Grundlagsskydd för hållbar utveckling 11

Klimatmål och övriga miljömål styrande i miljöbalken 12

Minerallagen och andra exploateringslagar ska vara styrmedel för att skydda naturresursbasen 14

Ändring av transportsystemet i särklass viktigast för Sverige 14

Lagfäst fyrstegsprincipen 15

Naturvårdsverkets uppdrag renodlas 16

Klimatkonsekvensbeskrivningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)