Klimat, cykel och hälsa

Motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP)

av Stina Bergström m.fl. (MP)
Sammanfattning

Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har högst tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att ha en rimlig chans att undvika eventuella tröskeleffekter som är oreparerbara. Att öka cyklingens andel av persontransporterna är ett av de allra snabbaste sätten att minska utsläppen från denna sektor. Det som behövs är att ge cykeln högre prioritet så att det blir mer attraktivt att cykla och mindre attraktivt att köra bil.

I den här motionen försöker vi sätta in cykeln i dess sammanhang, det vill säga i stadsplaneringspolitiken. Vi måste sluta trafikplanera och istället börja samhällsplanera. Allt hänger samman, precis som ekosystemet eller blodomloppet i våra kroppar. Blir det bättre för cykel, ja då cyklar vi mer. Blir
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)