Klimat, cykel och hälsa

Motion 2009/10:T536 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:T536

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Klimat, cykel och hälsa

mp853

1 Sammanfattning

Vi behöver ställa om samhället snabbt för att klara klimatet, det är alla överens om. Vi har max tio år på oss enligt FN:s klimatpanel för att undvika eventuella tröskeleffekter som är oreparerbara. Att öka cyklingens andel av persontransporterna är ett av de allra snabbaste sätten att minska utsläppen från denna sektor. Det enda som behövs är att ge cykeln högre prioritet så att det blir mer attraktivt att cykla och mindre attraktivt att köra bil.

I den här motionen försöker vi sätta in cykeln i dess sammanhang, det vill säga i stadsplaneringspolitiken. För vi måste sluta trafikplanera och istället börja stadsplanera. Allt hänger samman, precis som ekosystemet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)