Klassning av miljöfarligt avfall

Motion 2021/22:208 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klassning av miljöfarligt avfall och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ligger långt framme när det gäller miljöarbetet och har gjort det under decennier. Miljöarbetet pågår hos företag, organisationer och hos privatpersoner. Detta regleras i miljöbalken.

Det som blir lite problem med denna klassning är exempelvis för lantbruket där man vid ex. grisproduktion använder färgburkar/flaskor och där dessa ska sorteras som miljöfarligt avfall och medför en kostnad för den enskilda företagaren/lantbrukaren. Dock kan det vara så att samma färgburk/flaska används av en privat person i hemmet men då sorteras den inte som miljöfarligt avfall utan kan lämnas in hos exempelvis den kommunala återvinningen. Att en och samma färgburk som exempel då kan tolkas olika i miljöbalken är väldigt konstigt och ställer till det för företagare. Självklart så ska stor hänsyn tas till miljöarbetet och det skriver nog alla under på men här bör samma förutsättningar gälla för privatpersoner som företagare om det är samma typ av miljöfarligt avfall. Det kan även vara för lysrör, batterier och träavfall/byggavfall. m.m. Det bör alltså bli enklare för mindre företag och lantbruk att göra sig av med avfall och där klassningen av detta bör vara lika för mindre företag och privatpersoner. Det ska inte bli svårare för privatpersoner utan enklare för företagaren men stor hänsyn ska ändå tas till avfallet och miljön.

Regeringen bör därför snarast utreda hur miljöbalken på ett tydligare sätt blir likställt mellan privatpersoner och företagare när det gäller miljöfarligt avfall som är av samma sort och märke samt också tillkännage detta för riksdagen.

Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)