Klassificering av begreppet restaurang

Motion 2011/12:A345 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en klassificering av svenska restauranger, barer och nattklubbar.

Motivering

I Sverige klassificeras alla restauranger, barer och nattklubbar på samma sätt – som restaurang rätt och slätt – trots att det kan vara stor skillnad på deras verksamheter. Ett lunchställe har litet gemensamt med ett nöjesetablissemang eller en bar.

Detta synsätt får också återverkningar på åldersgränserna som sätts för dessa restauranger, eftersom öppettiderna varierar kraftigt. En nattklubb har ju som affärsidé att öppna på kvällen och erbjuda servering och nöje fram till natten. Medan en renodlad restaurang kan ha öppet från lunch till sen kväll.

I andra länder finns ofta klassificeringar av restauranger utifrån verksamhetsinriktning, som även har en koppling till lönesättning av de anställda; för arbetstider, arbetsuppgifter och kundgrupper.

White Guide är en klassificering av svenska restauranger genom ett poängsystem på service, miljö, stämning, mat och dryck. Svenska Möten, en organisation för konferensanläggningar, har ett unikt, femgradigt klassificeringssystem som bygger på närmare 250 kontrollpunkter. Klassificeringen utgår från två bedömningsområden möten och konferens samt hotell och restaurang.

Dessa två exempel klassificerar kvaliteten hos berörda näringsidkare. En restaurangklassificering i stort definierar också vad restaurangen är i övrigt – en nattklubb, en bar eller något annat. Det förslag som ligger i en utredning om åldersgränser på krogen uppmärksammar problemet om det inte finns möjlighet att göra undantag för att till exempel tillåta högre åldersgräns än 18 år på nattklubbar med längre öppettider än till midnatt.

En klassificering av begreppet restaurang skulle därför underlätta för både kunder och berörda näringsidkare.

Stockholm den 5 oktober 2011

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)