Klara miljömålen

Motion 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:MJ492

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Klara miljömålen

S8002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Klara miljömålen 9

Begränsad klimatpåverkan (nr 1) 11

Frisk luft (nr 2) 11

Bara naturlig försurning (nr 3) 13

Giftfri miljö (nr 4) 13

Hormonstörande ämnen 15

Nanomaterial 16

Bekämpningsmedel 16

Läkemedel i vatten 17

EU:s kemikaliepolitik 17

Barn och farliga ämnen 18

Offentlig upphandling 18

Kadmium och andra tungmetaller 18

Marksanering 19

Skyddande ozonskikt (nr 5) 20

Säker strålmiljö (nr 6) 20

Ingen övergödning (nr 7) 21

Handelsgödselskatt 22

Musselodling 22

Biogasstöd 23

Levande sjöar och vattendrag (nr 8) 23

Biologisk mångfald i vattendrag 24

Grundvatten av god
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (72)