Klädbidrag till personal inom förskola

Motion 2020/21:202 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klädbidrag till förskolepersonal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förskoleverksamhet innebär för personalen vardagligt arbete med barn kring måltider, toalettbesök, lek, pedagogik samt arbete inomhus, utomhus och på utflykter. Förskolepersonal står i regel privat för kostnaderna för sina arbetskläder. Kostnaderna blir höga eftersom varma, väderbeständiga och tåliga kläder behövs och arbetets art är sådan att slitaget är stort.

Verksamheten inom förskolan bedrivs såväl inomhus som utomhus året runt och som anställda använder pedagoger, lärare och barnskötare primärt privata kläder. Behovet av exempelvis badkläder, vinterkläder eller kläder anpassade för frilufts­verksamhet förekommer frekvent. Inom verksamheten förekommer att personalen kan behöva klättra, krypa eller på annat vis slita på kläderna. Inom arbetsuppgifterna förekommer även att på daglig basis ta hand om blöjor eller kläder och barn som inte hunnit fram till toaletten i tid. Det varierande, aktiva arbetet innebär ofta fläckar som kan vara svåra att få bort eller som till och med riskerar att förstöra personalens plagg.

Då personalen förväntas använda sina privata kläder i hela den breda verksamhet som förskolan bedriver innebär detta ett mycket stort slitage vilket i sin tur innebär dyra inköp för den enskilde varför ett riktat klädbidrag föreslås utbetalas till anställd personal inom förskolan för inköp av kläder. Vidare kan nämnas att ett klädbidrag ökar personalens möjlighet att välja ”kläder efter väder” och på så vis agera förebild för barnen när det gäller att klä sig rätt.

Vissa kommuner har skapat incitament till klädbidrag vilket är bra. Men förskole­personal i alla kommuner behöver stödjas gällande arbetskläder. Därför behöver


riksdagen ge regeringen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett riktat klädbidrag som tjänsteförmån till pedagoger, lärare och barnskötare inom förskolan.

 

 

Michael Rubbestad (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-18 Granskad: 2020-09-18 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)