Kassatjänstservice

Motion 2009/10:T359 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kassatjänstservice.

Motivering

Med det beslut riksdagen har tagit och regeringen verkställt vad gäller kassatjänstservice har den breda majoriteten på glesbygden fått ökad tillgänglighet till kassatjänstservice, då man nu har det i närbutiker, bensinmackar och andra nära serviceställen.

Enligt regler måste man ha minst 30 km till närmaste kassatjänstserviceinrättning för att ha möjlighet till uttag och insättning av kontanter hemma i bostaden så som det var tidigare när Posten hade ansvaret för kassatjänsten.

Denna regel skapar problem för äldre, även om det knappast någonstans i södra Sverige är över 30 km till någon form av servicebutik som kan tillhandahålla pengar för uttag eller insättning. Det finns många äldre som aldrig har tagit körkort eller som på grund av ålder eller sjukdom inte klarar av att köra bil längre och därför inte har bilen kvar. Detta innebär att äldre på landsbygden blir beroende av någon annan för att klara sin kontanthantering. Därför bör en översyn av reglerna göras så att man behandlas lika var i Sverige man än bor vad gäller möjlighet till kassatjänstservice.

Stockholm den 1 oktober 2009

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Lars Wegendal (s)

Tomas Eneroth (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)