Kassaregisterlagens effekter

Motion 2014/15:1323 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (M)

av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att följa upp kassaregisterlagen och dess effekter.

Motivering

I Sverige finns en lång tradition kring marknader. Kiviks marknad, Adelövs marknad och Skänningemarken är bland landets största och har alla tre månghundraåriga anor. Svenska folket gillar att gå på marknader och det är också viktiga mål för turismen i Sverige. Så gott som alla svenska kommuner har en eller flera marknader och även fasta torgdagar då fiskbilen, lokala grönsaksförsäljare eller bärplockare sätter färg och levandegör våra torg.

Sedan 1 januari 2014 omfattas också de som ägnar sig åt ambulerande torg- och marknadshandel av kravet på kassaregister. Syftet med lagen, det vill säga att öka rättvisan mellan olika affärsidkare och att alla som driver affärer ska göra det på samma villkor, är det få som ifrågasätter.

I samtal med knallar är det en stor andel som uttrycker att de tröttnat på alla nya regleringar och därför kommer att upphöra med sin verksamhet, alternativt skriva sin verksamhet utomlands eftersom de just nu inte omfattas av kravet på kassaregister. Detta är beklagligt och kan ses som en oroväckande följd av den nya kassaregisterlagen, och effekterna av densamma, då det gäller torg- och marknadshandel, borde därför följas upp. 
Detta är också viktigt med anledning av den oro som finns bland de som arrangerar marknader. Enligt samtal med arrangörer i Östergötland är det flera som vittnar om att det sommaren 2014 var färre ambulerande torg- och marknadshandlare. Det har påverkat många lokala föreningar som fram till nu har fått ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till sin verksamhet genom att vara delaktiga i att anordna marknader. Risken finns därför nu att det kan komma att påverka utbudet av ungdomsaktiviteter i kommunerna.

Självklart är det viktigt att jobba vidare för att stoppa illojal konkurrens och svarta pengar men det krävs också att vi följer upp, så att det är rätt åtgärder som genomförs. Torg- och marknadshandeln har ett kulturellt värde. Det är också en naturlig mötesplats och uppskattad del av vår stadsbild, och därför är det viktigt att följa upp effekterna av de nya regleringar som har kommit på plats. Detta måste riksdagen ge regeringen tillkänna.

.

Betty Malmberg (M)

Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)