Kartläggning av svensk mötesindustri

Motion 2018/19:482 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga den svenska mötesindustrin och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en nationell strategi för svensk mötesindustri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En utveckling av mötesindustrin öppnar för ökade inkomster för företag, ökade skatteintäkter och i förlängningen fler arbetstillfällen. I dag är mötesindustrin en viktig del av besöksnäringen som varje år ger 165000 arbetstillfällen och omsätter 282 miljarder kronor.

Bara under 2017 arrangerades 255 internationella kongresser i Sverige, vilket placerar oss på plats 15 i världen. Vi har sjunkit en placering i jämförelse med år 2016. Sverige är en stark kongressnation jämfört med andra länder av samma storlek. Totalt deltog ca60330 deltagare på internationella kongresser i Sverige. Enligt ICCA varar en kongress i genomsnitt i 3,66 dagar. Vilket uppskattningsvis genererar 220808 internationella gästnätter till Sverige.

Mötesindustrin är viktig ur ett både regionalt och internationellt perspektiv men framför allt ur ett nationellt perspektiv. Den behöver utvecklas och få en naturlig arena inom besöksnäringen. Därför bör den svenska mötesindustrin kartläggas och därtill arbeta fram en långsiktig nationell strategi.

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)