Karriärvägledning för ungdomar

Motion 2013/14:Ub355 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över en nationell strategi för karriärvägledning.

Motivering

Sedan tidigt 1900-tal finns som en röd tråd genom utvecklingen av skolväsendets vägledning intentionen om samverkan mellan skola, arbetsförmedling och arbetsliv. Denna sammanhållna kedja ska göra det möjligt för elever i skolan att hitta ett yrke som är lämpligt och få hjälp att nå dit via skolan och högskolan.

Tyvärr slutför ungefär 25 procent av alla ungdomar inte gymnasiet. Ytterligare 10 procent får slutbetyg men klarar inte kraven för grundläggande behörighet till högskolan. Bakom varje avhopp finns ett misslyckande. Och det finns en ung person som går in i vuxenlivet utan tillräckliga kunskaper. Samtidigt som många andra studier visar att de som inte har gymnasiekompetens har mycket svårare att få jobb och att de tar dyra omvägar i utbildningssystemet.

Avhoppen är även dyra för samhället. Det kostar 825 miljoner kronor i form av extra skolår och extra studiemedel. Då är inte kostnader för komvuxstudier och arbetsmarknadsåtgärder inräknade. Det finns med andra ord stora pengar att tjäna på att få eleverna att fullfölja sina studier inom avsedd tid. Ännu viktigare är de mänskliga värdena, att alla som idag slås ut och misslyckas får möjlighet att känna framgång och kan träda in i vuxenlivet rustade med de kunskaper de behöver.

En given orsak till avhoppen är strukturen på gymnasiet, med låga förkunskapskrav och stor teoretisk kärna på de yrkesförberedande programmen. Alliansens gymnasiereform syftar bl.a. till att åtgärda detta. Men en ny gymnasiestruktur och högre förkunskapskrav minskar inte felvalen och därmed risken för avhopp. Här måste ytterligare insatser till.

Ungdomarna måste ges förutsättningar att göra kloka och väl underbyggda val genom hela sin utbildningstid. För att klara detta behöver de hjälp och kunskap för att bli ”medvetna konsumenter på utbildningsmarknaden” och få klart för sig vilka konsekvenser deras olika val för med sig. Information och vägledning är nycklar för detta. Vägledning är synonymt med möjligheter. Den skall ge den enskilda individen – barn, ungdom och vuxen – verktyg för att kunna påverka och ta ansvar för sin utveckling och kompetens i studier och arbete.

Därför bör regeringen överväga möjligheten att se över hur en nationell strategi för karriärvägledning kan utformas; regleringen av kvalificerad karriärvägledning; uppföljning och utvärdering av karriärvägledning; uppföljning och utvärdering av karriärvägledning; samt hur fristående aktörers roll inom karriärvägledning bör främjas.

Stockholm den 24 september 2013

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)