Kapade handläggningstider samt grön gräddfil för näringslivet

Motion 2018/19:1525 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga initiativ för att generellt förkorta handläggningstider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har med rätta hårda miljökrav i lagstiftningen. Exempelvis behöver ett företag som vill starta en ny fabrik visa sin påverkan på miljön och vad man gör för att minska sin påverkan. Det är fullt rimligt.

Mindre rimligt är att det ofta tar väldigt lång tid i Sverige att få ett nödvändigt tillstånd. Ofta kan den totala handläggningstiden ligga i spannet 5–10 år från att en miljöansökan lämnas in till att ett slutligt beslut tas. På samma sätt kan det ta många år att få lov att bygga ett nytt hus, en ny kraftledning eller att etablera en ny fabrik eller en ny elproduktionsanläggning. Långa handläggningstider och osäkra processer är negativt för möjligheterna till viktiga investeringar. Detta blir extra viktigt då den globala värld vi lever i innebär att företag ofta väljer mellan etablering i olika länder. Därför bör hanteringstider för ansökningar generellt kortas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)