Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägssträckan Falköping–Jönköping

Motion 2022/23:1568 av Dan Hovskär (KD)

av Dan Hovskär (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kapacitetshöjande åtgärder på järnvägssträckan Falköping–Jönköping och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En viktig järnvägssträckning är den Södra stambanan, även kallad Jönköpingsbanan med transporter för både människor och gods. Här finns behov att utreda kapacitetshöjande åtgärder för att kunna korta av restiden från Falköping till Jönköping/ Nässjö och på så sätt skapa en ytterligare sammankoppling av de två arbetsmarknadsregionerna i Skaraborg och Region Jönköping. Detta skulle samtidigt möjliggöra för tex. falköpingsbor att enkelt kunna pendla till Jönköping för studier på högskolan.

 

Jag vill utöver de kapacitetshöjande åtgärderna att man också på sikt utreder möjligheterna till att bygga ut till dubbelspår på sträckan Falköping - Jönköping. Detta skulle förkortad restid och höja kapaciteten avsevärt. Detta är en mycket viktig infrastruktursatsning.

 

Därför behöver utredningen av de kapacitetshöjande åtgärderna för att kunna korta av restiden på järnvägssträckan från Falköping till Jönköping ske skyndsamt.

 

 

 

Dan Hovskär (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)