Kalorimärkning av alkohol

Motion 2008/09:MJ218 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att märka förpackningar för alkoholhaltiga drycker med kalori­innehåll.

Motivering

Övervikt är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Därför behövs många olika insatser som kan bidra till minskad övervikt.

Att olika mat innehåller olika mängd kalorier är väl känt av de flesta och det finns också märkning på förpackningarna om energiinnehåll. Men att en stor starköl ger lika många kalorier som ett wienerbröd eller en dryg deciliter vispgrädde är inte alla medvetna om.

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har legat still i några år men trots det har antalet människor som utvecklat alkoholism ökat kraftigt. Folkhälsoinstitutet rapporterar att antalet kvinnor som utvecklat alkoholism de senaste fyra åren har fördubblats, medan antalet bland män ökat med 25 procent.

Mellan 1995 och 2004 ökade den årliga alkoholkonsumtionen bland personer 15 år eller äldre med drygt 30 procent i Sverige, från 7,8 till 10,5 liter ren alkohol. För 2007 ligger den totala konsumtionen på 9,8 liter, vilket är på samma nivå som 2006.

Ökad konsumtion ökar inte bara risken för alkoholism utan leder även till ökad risk för fetma. Helt enkelt ju mer alkohol, desto fler kalorier.

De flesta som försöker hålla vikten tänker bara på vad de äter, inte på vad de dricker.

Dryck

Kalorier  per dl

Whisky                                   

245

Punsch                                    

259

Starköl                                     

50

Mellanöl                                   

36

Lättöl                                        

29

Vitt vin (torrt)                           

69

Rött vin                                     

72

Läsk                                          

41

Mineralvatten                              

0

Lättmjölk                                   

38

Vispgrädde                                

391

Källa: Örebro läns landsting.

För att konsumenter enkelt ska kunna se energiinnehållet i alkoholprodukter anser vi att riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att märka förpackningar för alkoholhaltiga drycker med kaloriinnehåll.

Stockholm den 25 september 2008

Gunvor G Ericson (mp)

Jan Lindholm (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Ulf Holm (mp)

Mats Pertoft (mp)

Lage Rahm (mp)

Esabelle Dingizian (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)