Juridiskt kön

Motion 2015/16:868 av Alexandra Völker (S)

av Alexandra Völker (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa minst ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi två juridiska kön: man och kvinna. Det skapar ett problem då det finns många som inte identifierar sig som vare sig man eller kvinna. Utifrån detta har Nepal, Pakistan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika uppmärksammat detta och infört ett tredje juridiskt kön. Att ha minst ett tredje juridiskt kön är viktigt för att icke-genusfierade personer öppet ska kunna vara sig själva, och ett sätt att skapa tolerans och värna deras rättigheter i samhället. Genom att möjliggöra för minst ett tredje juridiskt kön kan vi skapa öppenhet för den som inte trivs i de två kön vi har i dag.

Att införandet av ett tredje juridiskt kön skulle vara positivt för den som inte identifierar sig som man eller kvinna samt för barn med medfödd avvikelse i könsutvecklingen är något som även Försäkringskassan lyfter fram. I sitt remissyttrande till utredningen ”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering” lyfter de fram att de saknar en diskussion om ett tredje juridiskt kön som de anser skulle kunna underlätta för människor. Deras önskemål i remissyttrandet är därför att frågan om att införa ett tredje juridiskt kön ska utredas.

Regeringen bör därför se över hur vi kan införa minst ett tredje juridiskt kön.

 

Alexandra Völker (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)