Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Journalistutbildningen

Motion 1990/91:Ub574 av Margit Gennser (m)

av Margit Gennser (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Kr241 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om journalistutbildningen.

Stockholm den 21 januari 1991

Margit Gennser (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)